Lokal Alarmeringsliste

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Bestyrelsen
 Formand Bent Mikkelsen
Mosevænget 24a
6973 Ørnhøj
 25522820  bendt@aav7500.dk
 Næstformand Leif Bertelsen
Raunsbjergvej 15
6973 Ørnhøj
 97386020
30665669
lnbertelsen@dlgmail.dk
 Sekretær  Klaus Sandal  25525660  klaussandal@gmail.com
 Kasserer  Kurt Christensen
Birkevej 20
6973 Ørnhøj
 81712285 97386196  kurt_frost@Hotmail.com
 Bestyrelsesmedlem Brian Stengård Jacobsen   97386218 20716218
 Vandværkspasser  Bestyrelsen
 Bestyrelsesmedlem
Håndværkere og materiel
Elektriker Ørnhøj El 97386093
VVS installatør Abildå Smede 97384162
Force 96109300/ 43251100
Graveentreprenør Spjald Entreprenør 97381966
El-forsyning                Nød elforsyning  97321455
Naturgas Midt Nord 87278727
Nødstrømsanlæg Charles Halkjær 97386239
Brøndborer A. Højfeldt A/S 97120222
Teknisk rådgiver Kemic Vandrens AS 76733750
 Teknisk rådgiver   DVN   98 66 66 66  dvn@dvn.dk
 Alarmeringsliste
 Alarmcentral/politi  Falck Holstebro  112
 Lægevagten i rigion Midtjylland  97841800
Herning Kommune 96282828
Jord og grundvand 96288101 / 29403290
Embedslægen 72227970
Beredskabscenter Midtjylland 97121199
 Brand og redning MidtVest  96281112
Radio Midt og Vest 96107500
TV Midt-Vest 97403300
 Herning Folkeblad  96263700
Holstebro Dagblad 99128300
 Ringkøbing
Amts Dagblad
 99757300
Lokal-Avisen 97151800
Nabovandværker
 Abildå Vandværk Bjarne Højris 97384380
 Sørvad Vandværk  97438099
 Vildbjerg Vandværk  97131500
 Vind Vandværk Bjarne Tom Pedersen 97430195
 
Følsomme forbrugere
Plejehjem De Gamles Hjem 97386006
Ældrecenter
Skole Ørnhøj Skole 97386113
Børneinstitutioner Ørnhøj Børnehave 97386250
Dagplejere